Stichting Suriname Hindi Parishad (SHP) is een educatieve, literaire en culturele organisatie.

SHP is erkend door de Surinaamse overheid als vertegenwoordiger en belanghebber van de Hindi & Sarnami sprekenden.

Zij geniet daarnaast internationale erkenning en is aangesloten bij diverse internationale organisaties.

De stichting is opgericht op 5 september 1977 met het doel het onderwijzen, promoten en de basis leggen voor toegang tot een wetenschappelijke opleiding van de Hindi taal en Hindi literatuur in de meest ruime zin.

Dit tracht zij onder meer te bereiken door:

  • De Hindi-taal en literatuur volgens de moderne en wetenschappelijke methoden te onderwijzen en te examineren.
  • Het instandhouden en ondersteunen van Hindi-scholen, bibliotheken en andere Hindi-instituten.
  • Internationaal erkende examens in Hindi af te nemen, volgens examenprogramma’s aangepast aan de Surinaamse omstandigheden.
  • Het bevorderen van de internationale verstandhouding door middel van het geschreven en gesproken Hindi, zo nodig in samenwerking met andere organisaties (op het gebied van onderwijs, media en communicatie).
  • Het verzamelen en uitgeven van folklore, volksverhalen, liederen, gedichten etc... LEES VERDER...