De Stichting streeft een ontwikkelingsgerichte aanpak die leidt tot een duurzame samenleving door het vormen van studenten die een bijdrage kunnen leveren aan uitdagingen met een sociaal-cultureel taalkundig karakter.