De stichting Suriname Hindi Parishad (SHP) is een educatieve, literaire en culturele organisatie. SHP is erkend door de Surinaamse overheid als vertegenwoordiger en belanghebber van de Hindi sprekenden. Zij geniet daarnaast internationale erkenning en is aangesloten bij diverse internationale organisaties.