De stichting heeft als doel:

  • De Hindi-taal en literatuur volgens de moderne en wetenschappelijke methoden te onderwijzen, te examineren en te verspreiden.
  • Het is stand houden en ondersteunen van Hindi-scholen en bibliotheken en ander Hindi instituten.
  • Internationaal erkende examens in Hindi af te nemen, volgens examenprogramma’s aangepast aan de Surinaamse omstandigheden.
  • Het bevorderen van de Internationale verstandhouding door middel van het geschreven en gesproken Hindi, zo nodig in samenwerking met andere organisaties (op het gebied van onderwijs, media en communicatie).
  • Het verzamelen en uitgeven van folklore, volksverhalen, liederen, gedichten etc...
  • Het uitgeven van Hindi-literaire periodieken.
  • Het organiseren van symposia, lezingen en culturele manifestaties.
  •  Het vormen van studenten die een open en kritische houding hebben voor taalkundige en maatschappelijke ontwikkelingen én die vaardigheden bezitten welke noodzakelijk zijn voor levenslang leren en professionele groei.

  • Het passend inzetten van studenten en/of het aanbieden van expertise om op systematische en methodisch leren van Hindi.