De examencommissie wordt benoemd door het bestuur en heeft onder andere de volgende taken en bevoegdheden: 

  • Het organiseren van examens en toezicht houden op een richtig verloop daarvan. Richtig verloop dienen wij ruim op te vatten. Daaronder wordt verstaan alles wat ertoe kan leiden dat examens conform de regels verlopen.
  • Het onderhouden van contact met de examinatoren. De Examencommissie heeft de bevoegdheid daaromtrent zelfstandig het contact te leggen.
  • Het opstellen van verklaringen en cijferlijsten van de studenten, na zich op behoorlijke wijze van de authentieke stukken overtuigd te hebben.
  • Het diplomeren van studenten en het verlenen van vrijstellingen.
  • Het bijhouden van een datasysteem, waaruit het verloop van de studieprestaties, datum van inlevering van cijfers etc. blijkt. 
  • De Examencommissie wordt tegelijkertijd gemachtigd om een examenreglement op te stellen en uit te kijken naar neiuwe, toepasselijke exameninstrumenten.
Firtoe, Kishan
Voorzitter
Pramsoekh, Satjanand
Secretaris
Jagesar, Karansing
lid
Jiawan-Jangbahadoersing
Anoeshka - lid
       
Lalaram-Hardwarsing
Laila-lid

Ramcharan-Ganesh
Kamla – lid

Akkal-Ramautar
Chquita – lid
Sital, Priya
lid